به گزارش روابط عمومـی جهاد کشاورزی شـهرستان بیرجند: پهنه بندی ترویج 7 بـه مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت شـهرستان بیرجند با نماینده محترم ولی فقیـه  و امام جمعه

.... پهنه بندی ترویج 7 . پهنه بندی ترویج 7 ، پهنه بندی ترویج 7
[مدیریت جهاد کشاورزی شـهرستان بیرجند | صفحه اصلی پهنه بندی ترویج 7]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 23 Jul 2018 16:12:00 +0000