شنبه که تا پنجشنبه  ساعت‌  23:15

سریـال فراری از قصر درباره ی , درون زمان سلطنت شاه این جونگ درون دوران چوسان، اذان ظهر شبکه نسیم پنج شنبه یک پزشک سلطنتی قصد مداوای بیمار خود را دارد.

. اذان ظهر شبکه نسیم پنج شنبه . اذان ظهر شبکه نسیم پنج شنبه : اذان ظهر شبکه نسیم پنج شنبه
[صفحه اصلی - صدا و سیمای خراسان جنوبی اذان ظهر شبکه نسیم پنج شنبه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 23 Jul 2018 06:04:00 +0000