از جمله روش های تقویت اعتماد نفس و افزایش خلاقیت درون کودکان تهیـه «کاردستی» است. اوریگامی گل نیلوفر آبی از جمله کاردستی های جذاب به منظور کودکان، اوریگامی گل نیلوفر آبی ساخت وسایلی هست که بتوانند با کمترین هزینـه، با روشی ساده و با بـه کارگیری خلاقیت و تمرکز خود بـه راحتی آنـها را تهیـه نمایند کـه هنر اوریگامـی درون این زمـینـه بـه آنـها کمک شایـانی مـی کند. اوریگامی گل نیلوفر آبی هنر اوریگامـی، هنر و اندیشـه که تا کاغذ به منظور خلق اشکال مختلف بدون نیـاز بـه استفاده از چسب و قیچی هست که درون آن بـه هیچ وسیله و یـا امکانات و تجهیزات خاصی نیـاز نیست؛ بلکه کافی هست ذهن بر روی طرح و روش اجرای آن متمرکز گردد.

شما مـی توانید از هنر اوریگامـی به منظور ساخت «گل نیلوفر آبی» استفاده نمایید کـه طریقه تهیـه آن بدین شرح است:

برای ساخت اوریگامـی «گل نیلوفر آبی» نیـاز بـه یک کاغذ مربع شکل داریم.

ابتدا کاغذ را از وسط دوبار که تا مـی کنیم که تا چهارمربع کوچک ایجاد شود. سپس هر گوشـه از مربع های کوچک را بـه مرکز هدایت مـی کنیم و تا مـی زنیم. این کار را از روی کاغذ انجام داده و در سه نوبت انجام مـی دهیم.

سپس کاغذ را برگردانده و ، همـین تازدن کاغذ را انجام مـی دهیم. (یعنی هر گوشـه از مربع های کوچک را بـه مرکز هدایت مـی کنیم و تا مـی زنیم).

در مرحله بعد هر کدام از گوشـه ها را بـه داخل که تا مـی زنیم.

سپس با یک دست گوشـه های تاخورده کاغذ را نگه داشته و با دست دیگر لایـه ها را باز مـی کنیم. این کار را مـی بایست به منظور چهار لایـه ایجاد شده انجام داد. درون نـهایت«گل نیلوفر آبی» آماده هست.

اوریگامـی «گل نیلوفر آبی» با 10 بارتازدن کاغذ، بدون استفاده از چسب و قیچی و به صورت حجمـی و سه بعدی ساخته مـی شود.

: اوریگامی گل نیلوفر آبی
[اوریگامـی ساخت گل نیلوفر آبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه ... اوریگامی گل نیلوفر آبی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 22 Jun 2018 23:01:00 +0000