هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir راهکارهای خنک ماندن کندو درون فصل گرما

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، هنرمندان بیرجندی زنبور عسل و آبزیـان دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: هنرمندان بیرجندی زنبورداران تمـهیدات لازم به منظور مقابله با گرما و خنک نگه داشتن کندوها را پیش بینی کنند.

شنبه ۶ مرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸ هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir برخورد قضایی با پرنده‌فروشان دوره‌گرد

رئیس شبکه دامپزشکی شـهرستان قاینات گفت: درون راستای جلوگیری از شیوع بیماری‌های مـهلک طیور و حفظ سلامت عموم مردم، شبکه دامپزشکی شـهرستان قاینات با دست فروشان طیور بومـی و انواع ماکیـان برخورد مـی‌کند.

شنبه ۶ مرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳ هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir هنرمندان بیرجندی خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir mimplus.ir . هنرمندان بیرجندی . هنرمندان بیرجندی
[خبرگزاری ایسنا|استان خراسان جنوبی|birjand.isna.ir هنرمندان بیرجندی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 23 Jul 2018 03:26:00 +0000