به گزارش روابط عمومـی جهاد کشاورزی شـهرستان بیرجند: سامانه پهنه بندی جهاد بـه مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت شـهرستان بیرجند با نماینده محترم ولی فقیـه  و امام جمعه

.... سامانه پهنه بندی جهاد . سامانه پهنه بندی جهاد ، سامانه پهنه بندی جهاد
[مدیریت جهاد کشاورزی شـهرستان بیرجند | صفحه اصلی سامانه پهنه بندی جهاد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 25 Jul 2018 06:16:00 +0000